top of page

 

Someron vesiensuojeluyhdistys perustettiin v. 1997. Keskeisenä ajatuksena oli ja on huoli vesiemme tilasta ja tulevaisuudesta.

Yhdistyksen tarkoituksena on vesien- ja luonnonsuojelun edistäminen. Tarkoitustaan toteuttaessaan yhdistys parantaa asukkaiden yleistä viihtyvyyttä toiminta-alueellaan.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

  • Pyrkii kokoamaan asiasta kiinnostuneet yhteen pohtimaan ja ratkaisemaan keskitetysti vesien- ja luonnonsuojelukysymyksiä.

  • Kerää tietoja vesistöjen tilasta, suojelutoiminnan tuloksista sekä tekee tarpeellisia esityksiä viranomaisille.

  • Antaa suosituksia sekä mahdollisuuksien mukaan neuvoo ja avustaa erilaisissa vesien ja luonnonsuojelun edellyttämissä toimissa.

  • Toimittaa jäsenilleen selontekoja teettämistään tutkimuksista ja keräämistään tiedoista.

  • Avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa lausuntoja ja tietoja.

  • Harjoittaa vesiensuojelun tarkoitusta ja menettelytapoja koskevaa valistusta.

  • Pitää yllä toimintansa edellyttämää yhteyttä vesien- ja luonnonsuojelukysymyksiä käsitteleviin virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin.

  • Ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

 

 

Vesiensuojelu on aina ajankohtaista! On helpompaa ja huomattavasti halvempaa hoitaa järveä silloin, kun se ei vielä ole liiaksi rehevöitynyt.

Vesiensuojeluvinkkejä

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen tarkoitus

bottom of page