Someron vesiensuojeluyhdistys perustettiin v. 1997. Keskeisenä ajatuksena oli ja on huoli vesiemme tilasta ja tulevaisuudesta.

Yhdistyksen tarkoituksena on vesien- ja luonnonsuojelun edistäminen. Tarkoitustaan toteuttaessaan yhdistys parantaa asukkaiden yleistä viihtyvyyttä toiminta-alueellaan.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

  • Pyrkii kokoamaan asiasta kiinnostuneet yhteen pohtimaan ja ratkaisemaan keskitetysti vesien- ja luonnonsuojelukysymyksiä.

  • Kerää tietoja vesistöjen tilasta, suojelutoiminnan tuloksista sekä tekee tarpeellisia esityksiä viranomaisille.

  • Antaa suosituksia sekä mahdollisuuksien mukaan neuvoo ja avustaa erilaisissa vesien ja luonnonsuojelun edellyttämissä toimissa.

  • Toimittaa jäsenilleen selontekoja teettämistään tutkimuksista ja keräämistään tiedoista.

  • Avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa lausuntoja ja tietoja.

  • Harjoittaa vesiensuojelun tarkoitusta ja menettelytapoja koskevaa valistusta.

  • Pitää yllä toimintansa edellyttämää yhteyttä vesien- ja luonnonsuojelukysymyksiä käsitteleviin virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin.

  • Ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

 

 

Vesiensuojelu on aina ajankohtaista! On helpompaa ja huomattavasti halvempaa hoitaa järveä silloin, kun se ei vielä ole liiaksi rehevöitynyt.

 

Vesiensuojeluvinkkejä

Yhdistyksen tarkoitus